Dział Badań Naukowych

dr inż. Tomasz Zwijacz-Kozica

Kierownik Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody

tel. 18 20 23 227, 607 680 198
e-mail: tzwijacz@tpn.pl

mgr Maria Król

Kierownik Zespołu Badań i Monitoringu

tel. 182023240, kom. 885981528
e-mail: mkrol@tpn.pl

mgr inż. Paweł Kauzal

Zespół Badań i Monitoringu

tel. 182023291, kom. 885981529

e-mail: pkauzal@tpn.pl

mgr inż. Jarosław Rabiasz

Zespół Badań i Monitoringu

tel. 182023290. kom. 601177482

e-mail: jrabiasz@tpn.pl

 

mgr inż. Antoni Zięba

Zespół Badań i Monitoringu

 tel. 182023214, kom. 885981530
e-mail: azieba@tpn.pl

mgr inż. Marcin Bukowski

Zespół ds. Danych Przestrzennych

tel. 18 20 23 362

e-mail: mbukowski@tpn.pl

mgr Katarzyna Dąbrowska-Staník

Zespół ds. Danych Przestrzennych

tel. 18 20 23 363

e-mail: kdabrowska@tpn.pl

mgr inż. Magdalena Sitarz

Zespół Badań i Monitoringu

tel. 182023248

e-mail: msitarz@tpn.pl