Zespół Badań i Monitoringu

Nadrzędnym celem Zespołu Badań i Monitoringu jest współpraca z zewnętrznymi placówkami naukowo-badawczymi oraz prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem Parku do celów naukowych. Ponadto, w zależności od kompetencji każdy z pracowników prowadzi rejestrację i dokumentację badań wykonywanych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodatkowo Zespół zajmuje się koordynacją działań monitoringowych prowadzonych przez pracowników parku narodowego oraz stanowi zaplecze merytoryczne dla realizacji statutowej działalności tej instytucji.

Na koniec roku, zarówno ze swojej działalności jak i na podstawie wyników pracy pozostałych komórek organizacyjnych, Zespół Badań i Monitoringu sporządza całościowe opracowanie w postaci rocznej analizy funkcjonowania Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Osoby do kontaktu:

mgr Maria Król

Kierownik Zespołu ds. badań naukowych i monitoringu

tel. 18 20 23 240
e-mail: mkrol@tpn.pl

mgr inż. Antoni Zięba

 tel. 18 20 23 214
e-mail: azieba@tpn.pl

   

mgr inż. Paweł Kauzal

tel. 18 20 23 291

e-mail: pkauzal@tpn.pl

mgr inż. Jarosław Rabiasz

tel. 18 20 23 290

e-mail: jrabiasz@tpn.pl

   

Katarzyna Dąbrowska-Staník

Zespół ds. Danych Przestrzennych

tel. 18 20 23 363

e-mail: kdabrowska@tpn.pl

Marcin Bukowski

Zespół ds. Danych Przestrzennych

tel. 18 20 23 362

e-mail: mbukowski@tpn.pl