mgr Maria Król

Tatrzański Park Narodowy

Zespół Badań i Monitoringu

Zainteresowania badawcze.

Rzeźba glacjalna i peryglacjalna, współczesne procesy rzeźbotwórcze.