dr Maciej Kozak

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Botaniki

Prowadzone badania

  • Podziemne grzyby w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej (2014)
    Ze względu na swoistą biologię (tworzenie owocników pod powierzchnią gleby, co wyraźnie utrudnia ich wyszukiwanie), grzyby hypogeiczne są do tej pory stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Tatry, jako obszar o bardzo specyficznym klimacie i podłożu geologicznym (obecność skał wapiennych na znacznej powierzchni) stanowią jeden z potencjalnie najciekawszych w Polsce obszarów pod względem możliwości występowania tej ciekawej grupy grzybów. Głównym celem badań jest poznanie bioty hypogeicznych grzybów występujących na obszarze polskiej części Tatr, a także preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.
  • Podziemne grzyby w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej (2013)
    Ze względu na swoistą biologię (tworzenie owocników pod powierzchnią gleby, co wyraźnie utrudnia ich wyszukiwanie), grzyby hypogeiczne są do tej pory stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Tatry, jako obszar o bardzo specyficznym klimacie i podłożu geologicznym (obecność skał wapiennych na znacznej powierzchni) stanowią jeden z potencjalnie najciekawszych w Polsce obszarów pod względem możliwości występowania tej ciekawej grupy grzybów. Głównym celem badań jest poznanie bioty hypogeicznych grzybów występujących na obszarze polskiej części Tatr, a także preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.
  • Podziemne grzyby w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej (2012)
    Ze względu na swoistą biologię (tworzenie owocników pod powierzchnią gleby, co wyraźnie utrudnia ich wyszukiwanie), grzyby hypogeiczne są do tej pory stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Tatry, jako obszar o bardzo specyficznym klimacie i podłożu geologicznym (obecność skał wapiennych na znacznej powierzchni) stanowią jeden z potencjalnie najciekawszych w Polsce obszarów pod względem możliwości występowania tej ciekawej grupy grzybów. Głównym celem badań jest poznanie bioty hypogeicznych grzybów występujących na obszarze polskiej części Tatr, a także preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.