dr Renata Jach

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk Geologicznych

Zainteresowania badawcze.

 • sedymentologia skał węglanowych
 • historia rozwoju północnej krawędzi Tetydy w jurze
 • geologia regionalna Karpat wewnętrznych

Działalność badawcza na terenie Tatr

Rozprawa doktorska:

2003:  Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich.

 

Projekty badawcze:

 • 2009-2013: Sedymentacja środkowo i górnojurajskich radiolarytów i wapieni bulastych jednostki kriżniańskiej i czynniki ją warunkujące (kierownik projektu MNiSW)
 • 2008-2011: Sedymentacja osadów eocenu tatrzańskiego i czynniki ją warunkujące (wykonawca projektu MNiSW)
 • 2004-2006: Geneza toarckich manganowych utworów hydrotermalnych Tatr Zachodnich i ich znaczenie dla odczytania ewolucji basenu kriżniańskiego w jurze (kierownik projektu KBN)
 • 2002-2003: Rozwój facjalny utworów wyższej części jury dolnej oraz jury środkowej jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (główny wykonawca grantu promotorskiego KBN)
 • 2000-2001: Środowiska depozycyjne utworów przełomu dolnej i środkowej jury jednostki kriżniańskiej Polskich Tatr Zachodnich (kierownik projektu KBN)

 

Dydaktyka oraz działalność popularyzatorska:

 • ćwiczenia terenowe w Tatrach
 • prace magisterskie i licencjackie o tematyce tatrzańskiej m.in.: Środowisko depozycyjne wapieni plamistych jury dolnej jednostki kriżniańskiej, Tatry Zachodnie; Eocen numulitowy pomiędzy Doliną Białego a Kamieniołomem Chłabowskim, Tatry.
 • organizacja warsztatów o tematyce tatrzańskiej, konferencji krajowych oraz międzynarodowych.

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Artykuły recenzowane:

 • Jach, R., Gradziński, M. & Hercman, H. 2016. New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland. Geo logical Quarterly, 60 (2): 291–300.
 • Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65 (1), 203–226.
 • Jach, R., Djerić, N., Gorican, Š. & Reháková, D., 2014. Integrated stratigraphy of the Middle–Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 1–33.
 • Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic deposits of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., Southern Poland. Geological Quarterly, 56 (4): 773–788.
 • Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342-355.
 • Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199-205.
 • Tyszka, J., Jach, R., & Bubik, M., 2010. A new vent−related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 55: 333-342.
 • Myczyński, R. & Jach, R., 2009. Cephalopod fauna and stratigraphy of the Adnet type red deposits of the Krížna Unit in the western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 27-39.
 • Jach, R., 2007. Bositra limestones – a step towards radiolarites: case study from the Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 161-170.
 • Jach, R. & Dudek, T., 2005. Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposits from the Krížna Unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224: 136-152.
 • Jach, R., 2005. Storm-dominated deposition of the Lower Jurassic crinoidal limestone in the Krížna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Facies, 50: 561-572.
 • Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach. R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower-Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 133-151.
 • Jach, R. & Starzec, K, 2003. Glaucony from the condensed Lower-Middle Jurassic deposits of the Krížna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 183-192.
 • Jach, R., 2002. Lower Jurassic spiculite series from the Križna Unit in the Tatra Mts, Western Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 131-144.
 • Jach, R., 2002. Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich. Przegląd Geologiczny, 50: 1159-1164.
 • Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Cementation of Holocene slope breccias in the Długa Valley (the Western Tatra Mts.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 105-113.

Rozdziały w monografiach:

 • Jach, R., Uchman, A., Dziubińska, B. & Michalík, J., 2014. Zlepieniec koperszadzki. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 30−33.
 • Uchman, A., Jach, R. & Iwańczuk, J., 2014. Skały węglanowe jury dolnej i środkowej (formacja margli z Sołtysiej). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 164−171.
 • Jach, R., 2014. Skały węglanowe i krzemionkowe jury dolnej i środkowej (formacja wapieni z Hucisk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 172−180.
 • Jach, R. & Uchman, A., 2014. Skały węglanowe i krzemionkowe jury środkowej i górnej. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 181−187.
 • Jach, R. & Machaniec, E., 2014. Skały eocenu. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 232−244.
 • Gradziński, M. & Jach, R., 2014 Brekcje piargowe. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 251−254.

Przewodniki konferencyjne:

 • Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. Uchman, A., 2009. Sesja terenowa B5. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 159-168.
 • Jach, R., 2006. Stop B3.10 – Huciański Klin Crest: western part – Domerian spiculites and Lower Toarcian crinoidal grainstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 106-108.
 • Jach, R. & Dudek, T., 2006. Stop B3.11 – Old shafts in the Huciański Klin Crest - Lower Toarcian manganese deposits. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 108-110.
 • Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchman, A., 2006. Stop B3.12 – Huciański Klin crest: eastern part – late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 110-111.
 • Jach, R., Uchman, A., Grabowski, J., Gradziński, M., Kędzierski, M., Pszczółkowski, M. & Tyszka, J., 2004. Środowiska de pozycyjne utworów jury i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska-Dolina Kryta-Huciański Klin-Dolina Lejowa). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (ed.), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 31-46.
 • Motyka, J., Gradziński, M. & Jach, R., 2004. Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 20–21.
 • Jach, R., 2000. Stare sztolnie górnicze na Huciańskich Klinach. In: Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego, Kościelisko, 20-22.10.2000. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, pp. 9-11.

Inne:

 • Jach, R., 2002. Kolejna sztolnia na Huciańskim Klinie. Jaskinie, 29: 7.
 • Jach, R., 2002. Stare sztolnie górnicze w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Jaskinie, 28: 24-25.

Wybrane abstrakty:

 • Machaniec, E., Jach, R. & Uchman, A., 2011. Selection of large foraminifera tests in the constructed wall of the trace fossils Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland. In: Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology 2011, Zaragoza, Spain, p. 374.
 • Jach, R., Bąk, M. & Uchman, A., 2011. Facje jurajskich radiolarytów i współwystępujących z nimi wapieni jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. IX Jurassica, Małogoszcz, 06-08 września 2011, Materiały konferencyjne, p. 95-96.
 • Iwańczuk, J., Faber, K., Jach, R., Uchman, A. &Wędrychowicz, N. 2011. Lower Jurassic foraminifer assemblages as an indicator of the environment of deposition of the spotty limestones, Western Tatra Mts. Grzybowski Fundation Special Publication, 17: 96-97.
 • Jach, R., Machaniec, E., Salata, D., Skiba, M. & Szczepaniak, M. 2011. Poziomy tufitopodobne w obrębie dolnych szarych zlepieńców eoceńskich, Staników Żleb, Tatry Zachodnie. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13-16 października 2011, Materiały konferencyjne, p. 82-83.
 • Jach, R., 2010. Bositra limestones – ancestors of Jurassic radiolarites: An example from the Western Tethys. In: Schwarz, E. Georgieff, S. Piovano E. & Ariztegui D. (eds), Sedimentology at the Foot of the Andes, 18th International Sedimentological Congress, 26th September - 1st October 2010 Mendoza, Argentyna, Abstracts Volumen, CD.
 • Gradziński, M., Jach, R., Riding, R. & Uchman, A., 2006. Słodkowodne stromatolity i onkoidy w zlepieńcach eoceńskich Doliny Suchej Wody w Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 123.
 • Jach, R., 2005. Lower-Middle Jurassic facies development of the Krížna Unit in the Western Tatra Mts., Poland. In: 24th Meeting of the International Association of Sedimentologists, 10-13 January 2005, Muscat, p. 87.

Prowadzone badania