dr Anna Koczur

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Ochrony Szaty Roślinnej

Prowadzone badania