mgr inż. Michał Adamus

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny / Instytut Ekologii i Hodowli Lasu / Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Działalność badawcza na terenie Tatr

Badania nad odnawianiem się naturalnych dolnoreglowych drzewostanów mieszanych.

Badania nad wzorcami zamierania drzew pod wpływem gradacji kornika drukarza.

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Gregory J. Sproull, Michał Adamus, Marcin Bukowski, Tomasz Krzyżanowski, Janusz Szewczyk, Joseph Statwick, Jerzy Szwagrzyk.: “Tree and stand-level patterns and predictors of Norway spruce mortality caused by bark beetle infestation in the Tatra Mountains”. Forest Ecology and Management 354, 261–271. doi:10.1016/j.foreco.2015.06.006

Olga Orman, Michał Adamus, Janusz Szewczyk.: "Regeneration processes on coarse woody debris in mixed forests: do tree germinants and seedlings have species-specific responses when grown on coarse woody debris?" Journal of Ecology. DOI: 10.1111/1365-2745.12630