mgr inż. Paweł Kauzal

Tatrzański Park Narodowy

Zespół Badań i Monitoringu

Zainteresowania badawcze.

Flora Tatr (rośliny naczyniowe, mszaki). Zainteresowania poboczne: ornitofauna, bezkręgowce Tatr.