Marta Pufelska

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestzrennej

Prowadzone badania