Paulina Kotlarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii

Działalność badawcza na terenie Tatr

Działalność badawcza na terenie Tatr związana będzie z porównaniem zastosowania aplikacji mobilnych do tradycyjnego kompasu geologicznego. Kompasy geologiczne jako bardzo precyzyjne urządzenia są drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Darmowe aplikacje stanowią więc łakomy kąsek dla każdego geologa, studenta jak i amatora geologii. Celem badań będzie więc wykazanie, które z urządzeń jest dokładniejsze w pomiarze i czy pomiary wykonane smartphonem mogą zostać użyte do badań naukowych.

Dzięki dobrze rozpoznanej budowie geologicznej Tatr mogą one stanowić dobry poligon doświadczalny dla porównania pomiarów biegu i upadu warstw skalnych jak i struktur linijnych widocznych gołym okiem wykonanych tradycyjnym kompasem geologicznym oraz aplikacjami na smarthphony, takimi jak RockLogger i ClinoMove. 

Badania będą polegać na wykonaniu 300 punktowych pomiarów, każdy kompasem oraz smartphonem przy użyciu dwóch różnych aplikacji. Następnie przy użyciu metod statystycznych pomiary zostaną porównane.

Prowadzone badania

  • Kompas geologiczny vs. aplikacje mobilne (2014)
    Działalność badawcza na terenie Tatr związana będzie z porównaniem zastosowania aplikacji mobilnych do tradycyjnego kompasu geologicznego. Kompasy geologiczne jako bardzo precyzyjne urządzenia są drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Darmowe aplikacje stanowią więc łakomy kąsek dla każdego geologa, studenta jak i amatora geologii. Dzięki dobrze rozpoznanej budowie geologicznej Tatr stanowią one dobry poligon doświadczalny dla porównania pomiarów biegu i upadu warstw skalnych jak i struktur linijnych widocznych gołym okiem wykonanych tradycyjnym kompasem geologicznym oraz aplikacjami na smarthphony, takimi jak RockLogger i ClinoMove. Badania będą polegać na wykonaniu 300 punktowych pomiarów, każdy kompasem oraz smartphonem przy użyciu dwóch różnych aplikacji. Następnie przy użyciu metod statystycznych pomiary zostaną porównane.