dr hab. inż. Sylwia Tomecka-Suchoń

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katedra Geofizyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Prowadzone badania