Piotr Szczuka

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geologii/Instytut Geologii Podstawowej/Zakład Geologii Klimatycznej

Prowadzone badania