mgr inż. Emilia Krawczyk (Święczkowska)

Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Prowadzone badania