mgr Natalia Tokarczyk

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi/Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej/Zakład Geografii Fizycznej

Prowadzone badania

  • Przyrodnicze uwarunkowania zarastania polan reglowych w parkach narodowych polskich Karpat (2014)
    Głównym celem pracy będzie określenie związków pomiędzy wybranymi czynnikami przyrodniczymi a tempem zarastania polan reglowych oraz strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną wkraczających drzew i krzewów. Badaniami zostaną objęte wybrane polany reglowe w obrębie sześciu parków narodowych w polskich Karpatach, różniące się warunkami środowiska przyrodniczego oraz cechami morfometrycznymi.