mgr Natalia Matura (Kapek)

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Instytut Botaniki

Prowadzone badania

  • Porosty naskalne i grzyby naporostowe siedlisk stale lub okresowo zalewanych na obszarze Tatr Polskich - różnorodność, preferencje siedliskowe i taksonomia. (2014)
    Celem badań jest oszacowanie różnorodności gatunkowej porostów epilitycznych, występujących głównie na siedliskach wodnych na obszarze Tatr oraz ich pasożytów. Porosty (grzyby zliechenizowane) występujące w ekosystemach wodnych lub stale wilgotnych siedliskach, stanowią niewielką grupę organizmów (około 5% światowej populacji), w porównaniu do porostów lądowych. Jednakże, poprzez swoją biologię (są to organizmy lądowo-wodne), stanowią niezmiernie interesującą grupę ekologiczną. Porosty te zdolne są do życia zarówno na lądzie jak i pod wodą. Obecny stan wiedzy na temat wodnych grzybów zlichenizowanych w Polsce jest jedynie fragmentaryczny.