dr hab. inż. Czesław Bartnik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej

Zainteresowania badawcze.

  • Podatność różnych pochodzeń świerka na patogeniczne grzyby korzeniowe z rodzaju Armillaria i Heterobasidion 
  • Endofity korzeni świerka pospolitego
  • Zawartość związków fenolowych w drewnie świerkowym
  • Macromycetes w ekosystemach leśnych

Działalność badawcza na terenie Tatr

Działalność badawcza obejmowała analizę stanu zdrowotnego i podatność świerka pospolitego na patogeny korzeniowe na powierzchniach: "Na Żabim", w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej oraz w Witowie. Dodatkowo na dwóch ostatnich powierzchniach badano występowanie endofitów w systemach korzeniowych świerków zdrowych i zamierających. 

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

 Bartnik C. 2013. Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Heterobasidion parviporum. Wydawnictwo UR w Krakowie. Z. 397.

Prowadzone badania

  • Podatność świerka pospolitego na grzybowe patogeny korzeniowe. (2014)
    Analiza świeżych pniaków pozostałych po ostatnich wiatrołomach i wiatrowałach daje możliwość oceny zagrożenia drzewostanów świerkowych przez opieńkę i korzeniowca. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne nad zawartością związków fenolowych w drewnie świerkowym i ich związek z podatnością drzew na patogeny korzeniowe.