dr inż. Joanna Korzeniowska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

Zainteresowania badawcze.

  1. Monitoring zanieczyszczeń dalekiego i bliskiego zasięgu oraz ich oddziaływanie na poszczególne ekosystemy TPN. Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin.

  2. Porównanie zawartości metali śladowych w glebach i roślinach występujących na podłożu granitowym i wapiennym.

Prowadzone badania