mgr inż. Agnieszka Tkaczyk

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu / Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

Działalność badawcza na terenie Tatr

Inwentaryzacja i analizy urbanistyczne dzielnicy Kuźnice

Prowadzone badania