dr hab. inż. Paweł Religa

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Katedra Ochrony Środowiska

Zainteresowania badawcze.

Badania ankietowe ruchu turystycznego na terenach chronionych. Badanie wpływu turystyki  na przyrodę ożywioną i nieożywioną terenów chronionych. Znaczenie świadomości ekologicznej w turystyce.

Działalność badawcza na terenie Tatr

Charakterystyka pozasezonowego turysty w TPN

Czasoprzestrzenny rozkład stopnia zanieczyszczenia tatrzańskich szlaków odpadami

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

 1. Religa P., Kluziński W., Adach S. (2016) Wycieczka szkolna, jako element edukacji ustawicznej nauczycieli. Refleksje z tatrzańskich wypraw naukowych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 (95) 136-144
 2. Religa P., Popis P., Kaźmierczak B. (2015) Czasoprzestrzenny rozkład stopnia zaśmiecenia tatrzańskich szlaków pieszych poza głównym sezonem turystycznym, [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom III Człowiek i Środowisko, TPN-PTPNoZ, Wydawnictwo TPN, Zakopane, ISBN 978-83-941445-5-5
 3. Religa P., Kozieł P.: (2012)Turysta pozasezonowy – odsłona druga, TATRY, 4 (42)  22-25
 4. Świetlik R., Religa P. (2010)Turysta pozasezonowy, TATRY, 3 (33) 78-81

Prowadzone badania

 • Czasoprzestrzenny rozkład stopnia zanieczyszczenia tatrzańskich szlaków pieszych odpadami (2014)
  Obecności człowieka na obszarach objętych ochroną nierozerwalnie towarzyszą uboczne skutki jego działalności, między innymi powstawanie odpadów. Celem projektu będzie określenie czynników determinujących ilość odpadów pozostawianych na szlakach pieszych TPN przez turystów. Analizie poddane zostaną następujące czynniki: poziom trudności szlaku turystycznego oraz poziom świadomości turystów. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie mapy czasoprzestrzennego rozkładu stopnia zanieczyszczenia szlaków pieszych TPN odpadami.
 • Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN (2014)
  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN (2013)
  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN (2012)
  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN (2011)
  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.