mgr Sebastian Chabowski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Prowadzone badania

  • Badanie pojemności szlaku w kontekście wysokiego zagęszczenia turystów w rejonie Morskim Okiem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (2014)
    Ogromna popularność Rejonu Morskiego Oka powoduje,że natężenie ruchu turystycznego w tym miejscu przekracza dopuszczalną pojemność turystyczną na terenach chronionych. Jak tłum wpływa na otoczenie przyrodnicze oraz otoczenie społeczne? Czy pojawia się odczucie dyskomfortu osób chcących odpoczywać i wędrowania w rejonie Morskiego Oka? Czy wzrost zagęszczenia odwiedzających Morskie Oko pozytywnie koreluje z liczbą osób wychodzących poza szlaki? Czy nad Morskim Okiem potrzeba więcej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej? Na te pytania należy odpowiedzieć, aby poprawić komfort uprawiania turystyki, wypoczynku oraz chronić skutecznie przyrodę przed odwiedząjcymi.
  • Inwentaryzacja oraz wpływ nielegalnej dyspersji taterników jaskiniowych na stan jaskiń w rejonie Czerwonych Wierchów (2013)
    Tatrzański Park Narodowy jest jednym z najliczniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce ze względu na specyficznie sprzyjające warunki do uprawiania alpinizmu jaskiniowego. Nie pozostaje to oczywiście bez znaczenia dla unikalnej przyrody Tatr. Należy się zastanowić w jaki sposób chronić jaskinie, które ze względu na swoją unikalność nie są wstanie „odbudować”, w krótkim czasie, utraconych korzyści dla następnych pokoleń grotołazów i speleologów. Dlatego badania mają dać odpowiedź na pytania o stan jaskiń tatrzańskich, dokonywane szkody i ich skalę. W wyniku tych danych można będzie się zastanowić nad zastosowaniem najlepszych metod przeciwdziałania nielegalnym wejściom oraz zaśmiecania i dewastacji, głównie jaskiń. Ciekawym zagadnieniem, z którym należy się zmierzyć jest podchodzenie i próba „korzystania” z jaskiń przez osoby nie uprawnione, tzn. turystów schodzących ze szlaku, a także osób bez uzyskanych uprawnień na wejścia do jaskiń.