Tomasz Zając

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologi i Nauk o Ziemi / Instytut Nauk Geologicznych

Zainteresowania badawcze.

Pisze prace magisterską , dotyczącą Mikrofacji Wapieni murańskich w Rejonie Kop Sołtysich.

Działalność badawcza na terenie Tatr

Brak

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Brak

Prowadzone badania