mgr Kamil Szczepka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Zakład Ochrony Ekosystemów

Zainteresowania badawcze.

- Fitosocjologia Karpat

- Ekologia roślin naczyniowych

- Geoturystyka

Działalność badawcza na terenie Tatr

Badanie wpływu przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u Veratrum lobelianum na Świstówce Roztockiej. Badanie zjawiska regulacji dynamiki populacji. Poszerzenie prowadzonych wcześniej przez p. Martę Potoczek badań na Świstówce Roztockiej.

Prowadzone badania

  • Wpływ przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u Veratrum lobelianum. (2014)
    Problem przestrzennego zróżnicowania siedliska leży u podstaw obecnie dyskutowanego modelu regulacji liczebności populacji, podsumowanego przez Rodenhausa i in. 1997 r., zakładającego wpływ regulujący siedliska na dynamikę populacji w zależności od stopnia ekspansji populacji w przestrzeni, bez efektu density-dependence. O ile testy tego modelu na zwierzętach są coraz częściej publikowane w najlepszych czasopismach, ciągle brak badań opartych na roślinach. Siedliska ekstremalne – wysokie góry oferują możliwość zbadania tego zjawiska, gdyż na niewielkiej przestrzeni dochodzi do silnego zróżnicowania warunków. Dodatkowym atutem badań jest ich prowadzenie na chronionym gatunku, co przyczyni się do lepszej ochrony w przyszłości.
  • Wpływ przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u Veratrum lobelianum. (2013)
    Problem przestrzennego zróżnicowania siedliska leży u podstaw obecnie dyskutowanego modelu regulacji liczebności populacji, podsumowanego przez Rodenhausa i in. 1997 r., zakładającego wpływ regulujący siedliska na dynamikę populacji w zależności od stopnia ekspansji populacji w przestrzeni, bez efektu density-dependence. O ile testy tego modelu na zwierzętach są coraz częściej publikowane w najlepszych czasopismach, ciągle brak badań opartych na roślinach. Siedliska ekstremalne – wysokie góry oferują możliwość zbadania tego zjawiska, gdyż na niewielkiej przestrzeni dochodzi do silnego zróżnicowania warunków. Dodatkowym atutem badań jest ich prowadzenie na chronionym gatunku, co przyczyni się do lepszej ochrony w przyszłości.