dr Krzysztof Pałka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologiid

Prowadzone badania

  • Badania nad bionomią Crambidae (Lepidoptera)w Polsce (2014)
    Catoptria furcatellus i Eudonia vallesialis występują w Polsce tylko w Tatrzańskim Parku Narodowym. Poznanie ich bionomii oraz morfologii stadiów rozwojowych umożliwi wyjaśnienie relacji pokrewieństw między gatunkami w obrębie rodziny Crambidae. Wyniki badań nad biologią tych gatunków mogą być wykorzystane do ochrony ich biotopów na terenie Parku.