mgr Szymon Biały

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Geografii

Zainteresowania badawcze.

Geomorfologia, geouturystyka, turystyka

Działalność badawcza na terenie Tatr

Ślady górnictwa i hutnictwa w Kuźnicach i Dolinie Jaworzynki jako potencjalne atrakcje geoturystyczne w Tatrach polskich (2006-2007).

Analiza pochodzenia pyłów eolicznych z opadów w marcu 2007 r. 

Regionalne Ćwiczenia Terenowe - Karpaty dla studentów II roku geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym. 

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Biały S., 2010, Proces renaturalizacji śladów górnictwa w Dolinie Jaworzynki w Tatrach i jego skutki w krajobrazie kulturowym, [w:] W. Wilczyńska-Michalik (red.), Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego, Wyd. Attyka, Kraków, s. 129-139.

Michalik M., Biały S., Stuchlik L., Wilczyńska-Michalik W., 2008, Mineral and chemical composition of aeolian material from the Tatra Mts. (S Poland), Geochimica et Cosmochimica Acta, Journal of the Geochemical Society and the Mineralogical Society, Vol. 72, No 12S, July, 2008, s. A 625.

Biały S., Michalik M., Stuchlik L., Wilczyńska-Michalik W., 2008. Mineral and chemical composition of aeolian dust from a fall in march 2007 in the Tatra Mountains (Southern Poland), Mineralogia - Special Papers, 32, Mineralogical Society of Poland, Krakow, s. 47.

Prowadzone badania

  • Ocena przekształceń dawnych form antropogenicznych w obszarach chronionych (na przykładzie śladów górnictwa w Tatrach) (2014)
    Celem projektu badawczego jest wykonanie kompleksowej oceny stanu zachowania się obiektów pogórniczych w Tatrach Zachodnich. Ich trwałość jest osobliwa, bowiem od ponad 150 lat przebiega w warunkach częściowego lub całkowitego braku antropopresji. Teren badań znajduje się bowiem w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autor projektu stara się ustalić na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, jakie procesy naturalne modyfikują dziś dawne formy antropogeniczne i jakie jest tempo zaniku tych form. Z celem głównym wiąże się także określenie prognozy dalszego kierunku transformacji tych form.
  • Ocena przekształceń dawnych form antropogenicznych w obszarach chronionych (na przykładzie śladów górnictwa w Tatrach) (2013)
    Celem projektu badawczego jest wykonanie kompleksowej oceny stanu zachowania się obiektów pogórniczych w Tatrach Zachodnich. Ich trwałość jest osobliwa, bowiem od ponad 150 lat przebiega w warunkach częściowego lub całkowitego braku antropopresji. Teren badań znajduje się bowiem w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autor projektu stara się ustalić na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, jakie procesy naturalne modyfikują dziś dawne formy antropogeniczne i jakie jest tempo zaniku tych form. Z celem głównym wiąże się także określenie prognozy dalszego kierunku transformacji tych form.