KNG Dahlta Małgorzata Ficek

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Strona www: http://www.kng.agh.edu.pl/

Prowadzone badania