mgr inż. Ewa Samulak

Polska Akademia Nauk

Instytut Ochrony Przyrody

Prowadzone badania