dr hab. Krystyna Żuwała

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Anatomii Porównawczej

Prowadzone badania