Jakub Sokołowski

Sekcja Ornitologiczna Koła Leśników

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu /Wydział Leśny

Prowadzone badania