dr Michał Węgrzyn

Uniwersytet Jagielloński

WBiNoZ Instytut Botaniki, Zakład Badan i Dokumentacji Polarnej

Zainteresowania badawcze.

Taksonomia i ekologia porostów na terenie Karpat.

Prowadzone badania