dr Agata Smieja

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

--

Zainteresowania badawcze.

Flora, roślinność źródlisk.

Prowadzone badania