dr hab. Jacek Grabowski

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program Zmiany Klimatu i Srodowiska

Zainteresowania badawcze.

Paleomagnetyzm, Magnetostratygrafia, Podatność magnetyczna

Działalność badawcza na terenie Tatr

Najwyższa jura i dolna kreda sukcesji reglowych i wierchowych

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Grabowski, J., 1995a. New paleomagnetic data from the Lower Sub-Tatric radiolarites, Upper Jurassic (Western Tatra Mts). Geological Quaterly, 39,  61-74.

Grabowski J., 1995b. Badania paleomagnetyczne w seriach wierchowych Tatr (Paleomagnetic investigations of the High Tatric series in the Tatra Mts). Przeglad Geologiczny, 43(2),  113-116.

Grabowski J., 1996. Magnetic fabric of the Upper Jurassic sediments, Križna unit, Tatra Mts, Poland. Geologica Carpathica, 47, 331-337.

Grabowski J. 1997. Paleomagnetic results from the Cover (High Tatric) unit and Nummulitic Eocene in the Tatra Mts (Central West Carpathians, Poland) and their tectonic implications. Annales Societatis. Geologorum Poloniae. 67, 13-23.

Grabowski J., Gawęda A. 1999. Preliminary palaeomagnetic study of the High Tatra granites, Central West Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 43, 263 – 276. (70%)

Grabowski J., Nemčok M. 1999. Summary of Palaeomagnetic data from the Central West Carpathians of Poland and Slovakia: Evidence for the Late Cretaceous – Early Tertiary transpression. Phys. Chem. Earth (A), 24(8), 681 –685. (60%)

Grabowski J. 1999. Pierwotna(?) pozostałość magnetyczna w wapieniach tytono – beriasu płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich – komunikat wstępny. Przeglad. Geologiczny, 47(6),  536 – 537.

Grabowski J., Narkiewicz K., Poprawa P. 1999. Pierwsze rezultaty badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych płaszczowin reglowych w Tatrach Polskich. Przeglad Geologiczny, 47(2): 153-158. (50%)

 Grabowski J. 2000. Palaeo- and rock magnetism of Mesozoic carbonate rocks in the Sub-Tatric series (Central West Carpathians) – palaeotectonic implications. Polish Geological Institute, Special Papers, 5, 1-88.

Grabowski J. 2005. New Berriasian palaeopole from the Central West Carpathians (Tatra Mountains, southern Poland): does it look Apulian? Geophysical Journal International 161, 1, 65-80.

Grabowski J., Pszczółkowski A. 2006a. Magneto- and biostratigraphy of the Tithonian – Berriasian pelagic sediments in the Tatra Mountains (central Western Carpathians, Poland): sedimentary and rock magnetic changes at the Jurassic/Cretaceous boundary. Cretaceous Research, 27, 398-417.

 Grabowski J., Pszczółkowski A. 2006b. Górny tyton i berias w płaszczowinie reglowej dolnej Tatr Zachodnich w świetle danych lito-, bio- i magnetostratygraficznych. Przegląd Geologiczny, 54, 870 – 877.

Grabowski J., Schnyder J., Sobień K., Koptiková L., Krzemiński L., Pszczółkowski A., Hejnar J., Schnabl P. 2013. Magnetic susceptibility and spectral gamma logs In the Tithonian – Berriasian pelagic carboanates in the Tatra Mts (Western Carpathians, Poland): palaeoenvironmental changes at the Jurassic/Cretaceous boundary. Cretaceous Research, 43, 1-17. 

Grabowski J., Sobień K. Variation in clastic input in the Berriasian of the Lower Sub-Tatric (Krizna) succession in the Tatra Mountains (Central Western Carpathians, Poland): data from magnetic susceptibility and inorganic geochemistry. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85, 139-150.

Prowadzone badania

  • Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesje reglowa i wierchowa) (2014)
    Przedmiotem badan będą profile głębokowodne, dobrze rozpoznane pod względem bio- i magnetostratygrafii (sukcesje reglowe Tatr) oraz profile płytkowodne z sukcesji wierchowych Tatr, o słabo opracowanej chronostratygrafii. Synchroniczność zmian podatności magnetycznej, jej możliwy związek z eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz wydarzeniami klimatycznymi, zostaną przetestowane w oparciu o dobrze datowane profile głębokomorskie. Wypracowany schemat stratygraficzny zostanie następnie zastosowany w probie opracowania schematu chronostratygraficznego dla profili płytkomorskich. Rezultatem projektu będzie stworzenie podstaw metodycznych dla metod stratygraficznych korelacji utworów głęboko- i płytkomorskich, a także rozwiązanie ważkiego problemu naukowego, polegającego na rozpoznaniu sekwencji zmian środowiskowych w profilach pogranicza jury i kredy.
  • Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesje reglowa i wierchowa) (2013)
    Przedmiotem badan będą profile głębokowodne, dobrze rozpoznane pod względem bio- i magnetostratygrafii (sukcesje reglowe Tatr) oraz profile płytkowodne z sukcesji wierchowych Tatr, o słabo opracowanej chronostratygrafii. Synchroniczność zmian podatności magnetycznej, jej możliwy związek z eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz wydarzeniami klimatycznymi, zostaną przetestowane w oparciu o dobrze datowane profile głębokomorskie. Wypracowany schemat stratygraficzny zostanie następnie zastosowany w probie opracowania schematu chronostratygraficznego dla profili płytkomorskich. Rezultatem projektu będzie stworzenie podstaw metodycznych dla metod stratygraficznych korelacji utworów głęboko- i płytkomorskich, a także rozwiązanie ważkiego problemu naukowego, polegającego na rozpoznaniu sekwencji zmian środowiskowych w profilach pogranicza jury i kredy.
  • Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesje reglowa i wierchowa) (2012)
    Przedmiotem badan będą profile głębokowodne, dobrze rozpoznane pod względem bio- i magnetostratygrafii (sukcesje reglowe Tatr) oraz profile płytkowodne z sukcesji wierchowych Tatr, o słabo opracowanej chronostratygrafii. Synchroniczność zmian podatności magnetycznej, jej możliwy związek z eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz wydarzeniami klimatycznymi, zostaną przetestowane w oparciu o dobrze datowane profile głębokomorskie. Wypracowany schemat stratygraficzny zostanie następnie zastosowany w probie opracowania schematu chronostratygraficznego dla profili płytkomorskich. Rezultatem projektu będzie stworzenie podstaw metodycznych dla metod stratygraficznych korelacji utworów głęboko- i płytkomorskich, a także rozwiązanie ważkiego problemu naukowego, polegającego na rozpoznaniu sekwencji zmian środowiskowych w profilach pogranicza jury i kredy.