prof. dr hab. inż. Andrzej Pachuta

Politechnika Warszawska

Wydział Geodezji i Kartografii/Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Zainteresowania badawcze.

Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin

Działalność badawcza na terenie Tatr

Od lat 90-tych XX wieku Politechnika Warszawska wspólnie z Słowackim Instytutem Geodezji i Kartografii (GKU) prowadzi badania geodezyjne metodami satelitarnymi na obszarze Tatr i Pienin w celu wyznaczenia współczesnych poziomych ruchów skorupy ziemskiej.

Prowadzone badania

  • Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin (2014)
    Na obszarze Polskich Tatr założono w latach 90-tych XX wieku 2 punkty geodezyjne (Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa, na których wykonywane są obserwacje GNSS. Jednocześnie wykonywane są pomiary na punktach w Pieninach oraz przez geodetów słowackich pomiary na punktach geodezyjnych w Tatrach Słowackich
  • Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin (2013)
    Na obszarze Polskich Tatr założono w latach 90-tych XX wieku 2 punkty geodezyjne (Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa, na których wykonywane są obserwacje GNSS. Jednocześnie wykonywane są pomiary na punktach w Pieninach oraz przez geodetów słowackich pomiary na punktach geodezyjnych w Tatrach Słowackich
  • Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin (2012)
    Na obszarze Polskich Tatr założono w latach 90-tych XX wieku 2 punkty geodezyjne (Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa, na których wykonywane są obserwacje GNSS. Jednocześnie wykonywane są pomiary na punktach w Pieninach oraz przez geodetów słowackich pomiary na punktach geodezyjnych w Tatrach Słowackich