dr Marlena Kycko

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Strona www: http://geoinformatics.uw.edu.pl/marlena-kycko/

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

https://www.researchgate.net/profile/Marlena_Kycko

Prowadzone badania