dr inż. Jerzy Zasadni

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska

Strona www: http://www.kaskgg.agh.edu.pl/kartografia/zasadni

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

 • Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2016 (in press). Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review. Quaternary International, doi:10.1016/j.quaint.2015.10.049
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2016. From valley to marginal glaciation in alpine-type relief: Lateglacial glacier advances in the Pięć Stawów Polskich/Roztoka Valley, High Tatra Mountains, Poland. Geomorphology 253, 406-424. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.10.032
 • Zasadni J. , 2015. Relief of selected region of the High Tatra Mountains: Pięć Stawów Polskich Valley, 1: 15 000, Plate V.6. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni J. , 2015. Relief of selected region of the High Tatra Mountains: Sucha Woda Valley, 1: 20 000, Plate V.6. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni J. , Kłapyta P., Świąder A., 2015. Glaciations of the Tatra Mountains: Glaciers of the Last Glacial Maximum and deposits from older glaciations, 1: 100 000, Plate V.4. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni J. , Świąder A., 2015. Glaciations of the Tatra Mountains: Visualization of the Białka Glacier, Plate V.4. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane. >>> Wizualizacje lodowca Białki (plik KMZ dla Google Earth)
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2014. The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum. Journal of Maps, 10, 440-456. >>> Mapa pdf; animacje: Tatry podczas LGM (YouTube); Lodowiec Białki, Terragen (YouTube); interaktywne modele 3D: City Engine; Scetchfab.
 • Zasadni J. , Kłapyta P., 2009. An attempt to assess the modern and Little Ice Age climatic snowline altitude in the Tatra Mountains. Landform Analysis, 10, 124-133. pdf
 • Zasadni J., 2009. Krytyczne uwagi na temat rekonstrukcji geometrii powierzchni lodowców w polskich Tatrach Wysokich. Przegląd Geologiczny, 57, 607-613.

Prowadzone badania

 • Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr (2014)
  Badania mają na celu rozpoznanie śladów zlodowaceń plejstoceńskich na obszarze Tatr ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów pozostawionych przez lodowce ostatniego zlodowacenia i jego schyłku oraz form reliktowych lodowców gruzowych. Zastosowanie metod morfostratygraficznych i paleoglacjologicznych oraz testu odboju młotka Schmidta na głazach morenowych systemów moren późnoglacjalnych będzie stanowić podstawę do próby korelacji moren w Tatrach. Wyniki badań będą wykorzystane w realizacji "Atlasu Tatr".
 • Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr (2013)
  Badania mają na celu rozpoznanie śladów zlodowaceń plejstoceńskich na obszarze Tatr ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów pozostawionych przez lodowce ostatniego zlodowacenia i jego schyłku oraz form reliktowych lodowców gruzowych. Zastosowanie metod morfostratygraficznych i paleoglacjologicznych oraz testu odboju młotka Schmidta na głazach morenowych systemów moren późnoglacjalnych będzie stanowić podstawę do próby korelacji moren w Tatrach.
 • Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr (2012)
  Badania mają na celu rozpoznanie śladów zlodowaceń plejstoceńskich na obszarze Tatr ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów pozostawionych przez lodowce ostatniego zlodowacenia i jego schyłku oraz form reliktowych lodowców gruzowych. Zastosowanie metod morfostratygraficznych i paleoglacjologicznych oraz testu odboju młotka Schmidta na głazach morenowych systemów moren późnoglacjalnych będzie stanowić podstawę do próby korelacji moren w Tatrach.