dr Elżbieta Rojan

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geomorfologii

Prowadzone badania

  • Wiatrołomy i wiatrowały w Tatrach Polskich - przyczyny i skutki ich powstawania (2014)
    W Tatrach Polskich w ostatnich latach zwiększyła się częstotliwość powstawania i rozmiary wiatrołomów i wiatrowałów. W ich granicach i otoczeniu gwałtownie nastąpiły zmiany cech środowiska przyrodniczego, które ulegają dalszym przekształceniom w późniejszym okresie. Mogą być one miejscowo dodatkowo zmieniane na skutek prowadzonych prac porządkowych (tzw. poklęskowych).