prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Zainteresowania badawcze.

Geologia, geomorfologia, występowanie i stratygrafia osadów glacjalnych Tatr.

Procesy stokowe i peryglacjalne w tym lodowce gruzowe w Tatrach.

Zmiany współczesnego klimatu na podstawie obserwacji meteorologicznych i rejestrowania zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich.

Działalność badawcza na terenie Tatr

Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich.

Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich.

Modelowanie zmian powierzchni lodowców w trakcie ostatniego zlodowacenia.

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Makos. M., Nitychoruk, J.  2011. Last Glacial Maximum climatic conditions in the Polish part of the High Tatra Mountains (Western Carpathians). Geological Quarterly, 55, 3, 253-268.

Makos, M., Nitychoruk, J., Zreda, M. 2013. Deglaciation chronology and paleoclimate of the Pięciu Stawów Polskich/Roztoki Valley, high Tatra Mountains, Western Carpathians, since the Last Glacial Maximum, inferred from 36Cl exposure dating and glaciereclimate modelling. Quaternary International, 293, 63-78.

Makos. M., Nitychoruk, J., Zreda, M. 2013. The Younger Dryas climatic conditions in the Za Mnichem Valley (Polish High Tatra Mountains) based on exposure age analysis and glacier-climate modelling. Boreas, 42, 3, 745-761.   

Makos, M., Dzierżek, J., Nitychoruk, J., Zreda, M. 2014. Timing of glacier advances and climate in the High Tatra Mountains (Western Carpathians) during the Last Glacial Maximum. Quaternary Research 82, 1–13.


Prowadzone badania

  • Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich. Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. (2014)
    Informacja na temat współczesnych zmian klimatycznych w Tatrach pochodzi z niezbyt wielu stacji meteorologicznych. Brak jest profili zmian temperaturowych przez całe doliny tatrzańskie. Kilka lat temu zainstalowano czujniki w tym celu i w tym roku konieczny jest odczyt zebranych danych. Bardzo ciekawych danych o zmianach klimatu dostarcza obserwacja zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. Te dane były zbierane przez dr Andrzeja Wiślińskiego z zespołem przez ostatnie 33 lata. Planowana jest kontynuacja jego prac.
  • Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich. Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. (2013)
    Informacja na temat współczesnych zmian klimatycznych w Tatrach pochodzi z niezbyt wielu stacji meteorologicznych. Brak jest profili zmian temperaturowych przez całe doliny tatrzańskie. Kilka lat temu zainstalowano czujniki w tym celu i w tym roku konieczny jest odczyt zebranych danych. Bardzo ciekawych danych o zmianach klimatu dostarcza obserwacja zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. Te dane były zbierane przez dr Andrzeja Wiślińskiego z zespołem przez ostatnie 33 lata. Planowana jest kontynuacja jego prac.
  • Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich. Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. (2012)
    Informacja na temat współczesnych zmian klimatycznych w Tatrach pochodzi z niezbyt wielu stacji meteorologicznych. Brak jest profili zmian temperaturowych przez całe doliny tatrzańskie. Kilka lat temu zainstalowano czujniki w tym celu i w tym roku konieczny jest odczyt zebranych danych. Bardzo ciekawych danych o zmianach klimatu dostarcza obserwacja zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. Te dane były zbierane przez dr Andrzeja Wiślińskiego z zespołem przez ostatnie 33 lata. Planowana jest kontynuacja jego prac.