dr hab. Piotr Łuczyński

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej, Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej

Prowadzone badania