dr inż. Jarosław Krawczyk

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

Dział Hydrogeologii

Prowadzone badania