dr Tomasz Wilk

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dział Ochrony Przyrody

Strona www: http://www.ptakikarpat.pl

Zainteresowania badawcze.

Ptaki, faunistyka, biogeografia.

Prowadzone badania

 • Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony (2014)
  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte są wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. W sezonie 2014 na terenie TPN inwentaryzowane są ptaki należące do nastepujących grup: ptaki nadrzeczne, ptaki wysokogórskie, podróżniczek. Dane zebrane w ramach projektu na obszarze TPN bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach tego terenu. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat, umożliwiając ich efektywniejszą ochronę. Mogą stanowić także dane uzupełniające do przygotowywanego Planu Zadań Ochronnych.
 • Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony (2013)
  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte zostaną wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W szczególności na terenie TPN w sezonie 2013 liczone są ptaki należące do nastepujących grup: ptaki leśne, ptaki nadrzeczne, ptaki wysokogórskie, podróżniczek. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. Dane zebrane w ramach projektu na obszarze TPN bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach tego terenu. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat, umożliwiając ich efektywniejszą ochronę.
 • Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony - ptaki wysokogórskie (2012)
  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte zostaną wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. Dane zebrane w ramach projektu bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach TPN. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat.
 • Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony (2012)
  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte zostaną wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. Dane zebrane w ramach projektu bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach TPN. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat.