dr inż. Agnieszka Ważna

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Zoologii

Prowadzone badania