dr Wojciech Mróz

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Zakład Ochrony Szaty Roślinnej

Prowadzone badania