mgr inż. Włodzimierz Cichocki

Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Dział Przyrodniczy

Prowadzone badania

  • Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja (2014)
    Badania prowadzone są od 1998 roku. Zakończenie drugiego etapu badań przewidziano na 2015 rok. W pierwszym etapie poznano skład gatunkowy sów i ich wstępne rozmieszczenie i liczebność. Przedstawiono je w pracy Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland, wydanej w Acta zoologica cracoviensia 47(1-2): 9-16. Nadbitkę pracy przekazano do bilblioteki TPN. Na zakończenie prac przewiduje się powstanie monografii sów Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja (2013)
    Badania prowadzone są od 1998 roku. Zakończenie drugiego etapu badań przewidziano na 2015 rok. W pierwszym etapie poznano skład gatunkowy sów i ich wstępne rozmieszczenie i liczebność. Przedstawiono je w pracy Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland, wydanej w Acta zoologica cracoviensia 47(1-2): 9-16. Nadbitkę pracy przekazano do bilblioteki TPN. Na zakończenie prac przewiduje się powstanie monografii sów Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja (2012)
    Badania prowadzone są od 1998 roku. Zakończenie drugiego etapu badań przewidziano na 2015 rok. W pierwszym etapie poznano skład gatunkowy sów i ich wstępne rozmieszczenie i liczebność. Przedstawiono je w pracy Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland, wydanej w Acta zoologica cracoviensia 47(1-2): 9-16. Nadbitkę pracy przekazano do bilblioteki TPN. Na zakończenie prac przewiduje się powstanie monografii sów Tatrzańskiego Parku Narodowego.