prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych

Prowadzone badania

 • Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr. (2014)
  Tematyka badań obejmuje zjawisko wykształcenia się specyficznych zbiorowisk roślinnych związanych z występowaniem skał mylonitowych w Tatrach. To interesujące zjawisko wymaga pełniejszej charakterystyki grupy gatunków roślin związanych z obecnością podłoża mylonitowego. Celem projektu jest także charakterystyka fitocenoz tych szczególnych zbiorowisk i ich uwarunkowań siedliskowych.
 • Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski. (2014)
  Tematyka badań obejmuje grupę bliskich sobie gatunków wysokościowo zastępczych, reprezentujących różne grupy taksonomiczne, typy biologiczne i wzorce rozmieszczenia wysokościowego. Celem pracy jest opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się granic pomiędzy zastępczymi taksonami na gradiencie wysokościowym.
 • Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski. (2013)
  Tematyka badań obejmuje grupę bliskich sobie gatunków wysokościowo zastępczych, reprezentujących różne grupy taksonomiczne, typy biologiczne i wzorce rozmieszczenia wysokościowego. Celem pracy jest opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się granic pomiędzy zastępczymi taksonami na gradiencie wysokościowym.
 • Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski. (2012)
  Tematyka badań obejmuje grupę bliskich sobie gatunków wysokościowo zastępczych, reprezentujących różne grupy taksonomiczne, typy biologiczne i wzorce rozmieszczenia wysokościowego. Celem pracy jest opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się granic pomiędzy zastępczymi taksonami na gradiencie wysokościowym.
 • Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr. (2012)
  Tematyka badań obejmuje zjawisko wykształcenia się specyficznych zbiorowisk roślinnych związanych z występowaniem skał mylonitowych w Tatrach. To interesujące zjawisko wymaga pełniejszej charakterystyki grupy gatunków roślin związanych z obecnością podłoża mylonitowego. Celem projektu jest także charakterystyka fitocenoz tych szczególnych zbiorowisk i ich uwarunkowań siedliskowych.