dr hab. Michał Gradziński

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk Geologicznych

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a palaeoecological indicator: A case study of Bartonian limestones, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2010. The first dating of cave ice from the Tatra Mountains, Poland and its implication to palaeoclimate recionstructions. Geochronometria, 36: 31–38.

Gradziński, M., 2010. Zapomniana jaskinia w Tatrach Zachodnich. Jaskinie, 60: 28.

Gradziński, M., Hercman, H., Kicińska, D., Barczyk, G., Bella, P. & Holúbek, P., 2009. Kras tatrzański – rozwój wiedzy w ostatnich trzydziestu latach. Przegląd Geologiczny, 57: 674–684.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2009. Cave development influenced by hydrocarbon oxidation: An example from the Polish Tatra Mts. In: White, W. B. (ed.), 15th International Congress of Speleology, Kerville, Texas, USA, 19-26 July 2009, Proceedings. InternationalUnion of Speleology, p. 1511.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Gąsiorowski, M., Grabowski, J., Hercman, H., Holúbek, P., Kováčova, M., Motyka, J., Mrozińska, T., Pawlak, J., Smosna, P., Sobień, K. & Stworzewicz, E., 2009. Sesja terenowa A6. Trawertyny wokół Tatr. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 134–144.

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. & Uchman, A., 2009. Sesja terenowa B2. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 159–168.

Hercman, H., Gradziński, M. & Bella, P., 2008. Evolution of Brestovská Cave based on U-series dating of speleothems. Geochronometria, 32: 1–12.

Gradziński, M., 2007. Kenozoiczne słodkowodne osady węglanowe w Karpatach centralnych – przegląd wybranych zagadnień. Przegląd Geologiczny, 55: 951954.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2007. Cave development influence by hydrocarbon oxidation. Aragonit, 12: 129.

Fryś, P., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2006. Development of Miętusia Wyżnia Cave, Western Tatra Mountains, Poland. Slovenský Kras, 44: 55–69.

Mrozińska, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2006. Anew species of Didymosphenia (Bacillaripohyceae) from the Western Carpathian Mountains of Poland and Slovakia. Nova Hedwigia 83: 499510.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach. R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower-Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 133–151.

Gradziński, M. & Kicińska, D., 2002. Morphology of CzarnaCaveand its significance for the geomorphic evolution of the KościeliskaValley. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 255–262.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Cementation of Holocene slope breccias in the DługaValley(the Western Tatra Mts.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 105–113.

Pazdur, A., Goslar, T., Gradziński, M. & Hercman, H., 1999. Zapis zmian hydrologicznych i klimatycznych w obszarach krasowych Polski południowej na podstawie badań izotopowych. In: Pazdur, A., Bluszcz, A., Stankowski, W. & Starkel, L. (eds), Geochronologia górnego czwartorzędu w świetle datowania radiowęglowego i termoluminescencyjnego. WIND – J. Wojewoda, Wrocław, pp. 157–178.

Pazdur, A., Goslar, T., Pawlyta, M., Hercman, H. & Gradziński, M., 1999. Variations of isotopic composition of carbon in the karst environment from Southern Poland, present and past. Radiocarbon, 41: 81–97.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1997. Environmental controls of origin of the annually varved calcite speleothems. In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology,Basel, pp. 81–84.

Gradziński, M., Szulc, J. & Smyk, B., 1997. Microbial agents of moonmilk calcification.  In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology,Basel, pp. 275–278.

Gradziński, M., Banaś, M. & Uchman, A., 1995. Biogenic origin of manganese flowstones from JaskiniaCzarnaCave, TatraMts., Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65: 19–27.

Gradziński, M., 1995. J. Grodzicki (red.) – Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego t. 1 – Jaskinie Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych. PTPNoZ, Warszawa, 1991, s. 200, 1 plansza zał.; t. 2 – Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, PTPNoZ, Warszawa, 1993, s. 194, 1 mapa zał.; t. 3 – Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. PTPNoZ, Warszawa, 1994, s. 165 – 3 plansza zał. [Recenzja]. Przegląd Geologiczny, 43: 700–702.

Uchman, A., Baryła, J. & Gradziński, M., 1991. Nowe jaskinie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 47: 64–69.

Prowadzone badania