dr Marcin Bielecki

KRAMEKO sp. z o.o.

Grupa ekologiczna

mgr Urszula Biereznoj-Bazille

Uniwersytet w Białymstoku

Biologiczno-Chemiczny/Biologii/Botaniki

Agnieszka Bisiorek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Instytut Geologii / Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej

Rafał Bobrek

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Biuro Małopolskie

mgr Paulina Bochenek

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej / Zakład Hydrologii