Patryk Białokozowicz

Polskie Koleje Górskie S.A.

nie dotyczy

mgr Szymon Biały

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Geografii

dr Mirosław Biczkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi

dr Mikołaj Bielański

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Katedra Turystyki i Rekreacji

Tomasz Bielawny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Instytut Geologii