dr Wacław Bartoszek

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Botaniki

Marcin Basista

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

mgr inż. Sylwester Basta

MGGP S.A.

Zakład Geodezji Tarnów

Kamila Bednarska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk o Ziemi

mgr inż. Krzysztof Bernacki

Politechnika Śląska

Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Elektroniki