mgr inż. Jakub Baran

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny/Instytut Bioróżnorodności Leśnej/Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody

Krzysztof Baraniak

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

dr hab. Grzegorz Barczyk

Uniwersytet Warszawski

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

dr inż. Leszek Bartkowicz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny/Instytut Ekologii i Hodowli Lasu/Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu

dr hab. inż. Czesław Bartnik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej