dr hab. Krzysztof Bąk

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Geografii, Zakład Geologii

dr hab. Krzysztof Bąk

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Geologii

Piotr Bąkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

prof. dr hab. Stanisław Balcerkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Ewelina Baran

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk o Ziemi