Patrycja Brózda

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Arkadiusz Brzoza

Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego

Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego

mgr inż. Krzysztof Brzuchnalski

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów

mgr inż. Piotr Budniak

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład zarządzania zasobami leśnymi

dr hab. Jolanta Burda

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk o Ziemi