Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2011.

  Geneza i rozwój jaskiń w masywach Karpat Wewnętrznych

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2011.

  Geneza i rozwój powierzchniowych form krasowych w Tatrach

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Geneza jaskiń i osadów krasowych

 • Kierownik: Wójcik Antoni
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2011.

  Geneza jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej Tatr /modelowanie 3D/

 • Kierownik: Kozłowska Anna
  PAN - IGiPZ
  Rok: 2011.

  Geobotaniczne wskaźniki oceny zanieczyszczeń spowodowanych przez turystykę w otoczeniu Kasprowego Wierchu

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  Uniwersytet Śląski
  Rok: 2011.

  Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat

 • Kierownik: Lorczyk Marek
  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2011.

  Inwentaryzacja i dokumentacja Jaskini Małej w Mułowej

 • Kierownik: Nowak Jakub
  Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2011.

  Inwentaryzacja jaskiń Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Wilk Tomasz
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Rok: 2011.

  Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

 • Kierownik: Waloszek Andrzej
  UJ - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  Rok: 2011.

  Inwentaryzacja pogórniczych terenów metalonośnych w Polsce południowo wschodniej

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2011.

  Klimatyczne i topograficzne uwarunkowania rozwoju pokrywy śnieżnej i pokrywy lodowej jezior tatrzańskich

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2011.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskini: Siwy Kocioł w 2011 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2011.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskini: Śnieżna Studnia w 2011 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2011.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskiń: Śnieżna Studnia, Siwy Kocioł w 2011 roku

 • Kierownik: Ślusarczyk Mirosław
  UW - Zakład Hydrobiologii
  Rok: 2011.

  Molekularne podłoże i behawioralna regulacja długowieczności wioślarek

 • Kierownik: Razowski Józef
  PAN - Instytut Systematyki i Ekologii Zwierząt
  Rok: 2011.

  Molekularne uzasadnienie systemu Tortricidae

 • Kierownik: Woźniak Bartłomiej
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Rok: 2011.

  Monitoring dzięcioła trójpalczastego w ramach Monitoringu Ptaków Polskich zlecony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 • Kierownik: Stebel Adam
  Śląski Uniwersytet Medyczny
  Rok: 2011.

  Monitoring gatunków i siedlisk Natura 2000 - faza trzecia

 • Kierownik: Gwiazda Robert
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Monitoring gatunków siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - faza trzecia

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Rok: 2011.

  Monitoring krasowych systemów wywierzyskowych Tatr Polskich

 • Kierownik: Wawrzyniak Jerzyk
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2011.

  Monitoring lasu w ramach programu ICP Forest

 • Kierownik: Słowik Marek
  Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera
  Rok: 2011.

  Monitoring liczebności krokusów

 • Kierownik: Mróz Wojciech
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Monitoring NATURA 2000- siedliska nr 6170

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Katedra Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2011.

  Monitoring ruchu skiturowego w TPN z zastosowaniem GPS logger - próba oceny oddziaływań na środowisko

 • Kierownik: Albrzykowski Grzegorz
  Stowarzyszenie TKG Vertical
  Rok: 2011.

  Monitoring stanu przyrody w Jaskini Śnieżna Studnia

 • Kierownik: Gawor Jakub
  PAN - Instytut Parazytologii
  Rok: 2011.

  Monitoring stanu zarażenia pasożytami wewnętrznymi zwierząt na terenie TPN /niedźwiedzie, wilki, lisy, kozice, inne gatunki/

 • Kierownik: Kozak Maciej
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Monitoring wybranych siedlisk z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000

 • Kierownik: Nitychoruk Jerzy
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Monitorowanie powierzchni lodowczyków tatrzańskich w kontekście współczesnych zmian klimatycznych

 • Kierownik: Tracz Henryk
  SGGW - Wydział Leśny
  Rok: 2011.

  Możliwości i ograniczenia funkcji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Naturalne i antropogeniczne przekształcenia współczesnej rzeźby wysokogórskiej na skłonie północnym i południowym Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Dańda Piotr
  Uniwersytet Rolniczy
  Rok: 2011.

  Obserwacje Pyrola carpatica w masywie Czerwonych Wierchów

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków od Doliny Białego do Doliny Bystrej wraz ze Ścieżką nad Reglami

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków od Doliny Małej Łąki do Doliny Strążyskiej, ze Ścieżką nad Reglami

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków od Doliny Strążyskiej do Doliny Białego /włączając Dolinę ku Dziurze, Ścieżkę nad Reglami i Sarnią Skałę/

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków turystycznych Doliny Jaworzynki i Skupniowego Upłazu

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków turystycznych od Doliny Kościeliskiej do Doliny Małej Łąki, Staników Żleb, Droga pod Reglami, Przysłop Miętusi do Polany Rówienki

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaków w reglowej części Tatr pomiędzy Doliną Chochołowską a Doliną Kościeliską

 • Kierownik: Bąk Krzysztof
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoturystycznej /geoekologicznej/ wzdłuż szlaków w reglowej części Tatr

 • Kierownik: Stuchlík Evžen
  Univerzita Karlova v Pradze
  Rok: 2011.

  Ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ekosystemy wodne - CLIMHEAD

 • Kierownik: Kozioł Czesław
  Leśny Bank Genów
  Rok: 2011.

  Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski

 • Kierownik: Olejniczak Paweł
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadzanie na stanowiska naturalne

 • Kierownik: Radzikowski Jacek
  UW - Wydział Biologii, Instytut Zoologii, Zakład Hydrobiologii
  Rok: 2011.

  Odporność na skrajne warunki środowiskowe form przetrwalnych Daphnia pochodzących z akwenów o różnym stopniu stabilności warunków fizycznych

 • Kierownik: Kubica Barbara
  PAN - Instytut Fizyki Jądrowej
  Rok: 2011.

  Określenie przestrzennego rozkładu sztucznego radionuklidu 137Cs w próbkach gleby pobranej w jedenastu punktach monitoringowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Brożek Stanisław
  UR - Katedra Gleboznawstwa Leśnego
  Rok: 2011.

  Opracowanie ekspozycji wystawienniczej Centrum Edukacji Gleboznawczej UR w Krakowie

 • Kierownik: Mułenko Wiesław
  UMCS - Zakład Botaniki i Mykologii
  Rok: 2011.

  Pionowe rozmieszczenie grzybów pasożytniczych w TPN

 • Kierownik: Kozak Maciej
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Podziemne Basidiomycota w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej

 • Kierownik: Kozak Jacek
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Poprawa jakości wykonania ortofotomapy terenów wysokogórskich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Ważna Agnieszka
  UZ - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2011.

  Preferencje pokarmowe ssaków drapieżnych w Tatrach

 • Kierownik: Gwiazda Robert
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Presja drapieżnicza na gniazda jarząbka Bonasa bonasia w Tatrzańskim Parku Narodowym

 • Kierownik: Segit Tomasz
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Rekonesans w strefie wychodni utworów jurajskich między Doliną Suchej Wody a Doliną Białki

 • Kierownik: Nowacki Łukasz
  Państwowy Instytut Geologiczny PIB
  Rok: 2011.

  Rekonstrukcja geometrii i modelowanie dynamiki lodowców górskich w maksimum ostatniego zlodowacenia /LGM/, oraz fazach recesywnych w polskich Tatrach Zachodnich na przykładzie lodowców dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej

 • Kierownik: Gąsiewicz Andrzej
  Państwowy Instytut Geologiczny PIB
  Rok: 2011.

  Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich

 • Kierownik: Makos Michał
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych w Tatrach Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia /LGM/

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Rola wywierzysk tatrzańskich w kształtowaniu reżimu hydrochemicznego i hydrogeologicznego potoków górskich

 • Kierownik: Bocheński Zbigniew
  PAN - Instytut Systematyki i Ekologii Zwierząt
  Rok: 2011.

  Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie TPN

 • Kierownik: Kwandrans Janina
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geograficzne krasnorostów słodkowodnych wybranych ekosystemów Polski oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie populacji europejskich

 • Kierownik: Wojtal Agata
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski

 • Kierownik: Knutelski Stanisław
  UJ - Instytut Zoologii
  Rok: 2011.

  Ryjkowce /Coleoptera: Curculionoidea/ Tatr

 • Kierownik: Rączkowska Zofia
  Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  Rok: 2011.

  Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - Sedibud Workshop

 • Kierownik: Rychliński Tomasz
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Sedymentacja i diageneza osadów triasu Tatr

 • Kierownik: Jaglarz Piotr
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Sedymentacja i diageneza utworów triasu serii wierchowej w Tatrach

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Sedymentacja i stratygrafia utworów mezozoicznych Tatr

 • Kierownik: Szulc Joachim
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

 • Kierownik: Olejniczak Paweł
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka

 • Kierownik: Kostecka Alicja
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Struktura genetyczna populacji i ewolucja metalofitów: Biscutella laevigata L.

 • Kierownik: Kozłowska Anna
  PAN - IGiPZ
  Rok: 2011.

  Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego Karpat w warunkach zmian klimatu i antropopresji

 • Kierownik: Mitka Józef
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Sytuacja mieszańcowa Aconitum w Europie Środkowej

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2011.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000, II etap

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2011.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000, II etap- prace geofizyczne

 • Kierownik: Kowalska Joanna
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Taksonomia i rozmieszczenie zielenic /Chlorophyta/ w wybranych zbiornikach wodnych Doliny Gąsienicowej w Tatrach

 • Kierownik: Skarżyński Dariusz
  UWr - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2011.

  Taksonomia rodzaju Orchesella Templeton, 1835 /Collembola, Entomobryidae/ w świetle badań nad zmiennością ubarwienia ciała i hybrydyzacją w warunkach laboratoryjnych

 • Kierownik: Ficek Dariusz
  Akademia Pomorska - Instytut Fizyki
  Rok: 2011.

  Tatrzański Park Narodowy - Morskie Oko

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2011.

  Tektoniczne uwarunkowania występowania jaskiń w Tatrach Wysokich

 • Kierownik: Zagajewski Bogdan
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2011.

  Teledetekcyjne badania roślinności narażonej na wydeptywanie

 • Kierownik: Szewczyk Janusz
  Uniwersytet Rolniczy
  Rok: 2011.

  Tempo rozkładu martwego drewna w dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym

 • Kierownik: Klasa Anna
  Ojcowski Park Narodowy
  Rok: 2011.

  Tephritoidea /Diptera/TPN

 • Kierownik: Choiński Adam
  UAM - Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
  Rok: 2011.

  Termika wód i zjawiska lodowe na Morskim Oku i Wielkim Stawie pod Rysami

 • Kierownik: Głuchowski Edward
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Paleontologii
  Rok: 2011.

  Triasowa flora Tatr

 • Kierownik: Mróz Franciszek
  PPWSZ - Instytut Rekreacji i Turystyki
  Rok: 2011.

  Turyści na tatrzańskim szlaku - ich bezpieczeństwo i wiedza krajoznawcza

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

 • Kierownik: Rachlewicz Grzegorz
  UAM - Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Rok: 2011.

  Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie Doliny Białego w Tatrach

 • Kierownik: Górski Piotr
  UP - Katedra Botaniki
  Rok: 2011.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr - studium florystyczno - ekologiczne

 • Kierownik: Najberek Kamil
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów /enemy release hypothesis/ na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski

 • Kierownik: Ruciński Paweł
  BULiGL
  Rok: 2011.

  Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu wszystkich form własności

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski

 • Kierownik: Skiba Stefan
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych w Tatrach

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Wpływ lawin gruntowych na środowisko przyrodnicze Tatr, na wybranych przykładach

 • Kierownik: Ważna Agnieszka
  UZ - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2011.

  Wpływ oddziaływań antropogenicznych na strukturę populacji drobnych ssaków Micromammalia w ekosystemach górskich

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym
  Rok: 2011.

  Wpływ ruchu turystycznego na wydeptywanie ścieżek na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Gwiazda Robert
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Wpływ turystyki i czynników środowiskowych na rozmieszczenie i zagęszczenie jarząbka Bonasa bonasia w TPN

 • Kierownik: Faracik Robert
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Wpływ turystyki pieszej i narciarskiej na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Ustrnul Zbigniew
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów

 • Kierownik: Zaleski Tomasz
  Uniwersytet Rolniczy
  Rok: 2011.

  Wpływ wieloletniego oddziaływania pasterstwa na pokrywę glebową

 • Kierownik: Rzychoń Dorota
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Rok: 2011.

  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zlewnie jezior w Tatrach i Karkonoszach

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii
  Rok: 2011.

  Współczesne zmiany kriosfery Tatr

 • Kierownik: Pawlikowski Maciej
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2011.

  Wstępne geologiczne opracowanie zagadnień związanych z historycznym górnictwem metali w Tatrach

 • Kierownik: Kukulak Józef
  UP - Instytut Geografii
  Rok: 2011.

  Wyznaczenie granicy Tatr na podstawie analizy składowych komponentów środowiska przyrodniczego

 • Kierownik: Leski Tomasz
  PAN - Instytut Dendrologii
  Rok: 2011.

  Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych towarzyszących modrzewiowi na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2011.

  Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w wybranych jaskiniach TPN